Teenused

Osaühing Siidsisalik on infotehnoloogia teenustele keskendunud ettevõte. Oleme oma klientidele IT partneriks juba alates aastast 1995. Partneriks olemine tähendab, et klient saab meie hoolde usaldada kõik oma IT-küsimused ja tegeleda ise oma põhitööga.

Hooldusteenused

Võimaldamaks klientidel tegeleda oma põhitööga, on meie eesmärgiks klientide infosüsteemide tõrgeteta töö tagamine. See tähendab, et Siidsisalik hoolitseb oma klientide arvutisüsteemide töökorra eest, lahendab arvutite kasutamise käigus esilekerkivad probleemid ja aitab leida ettevõtte arenguga ühte sammu käivad lahendused tulevikku silmas pidades.

Ülalkirjeldatud tulemuste saavutamiseks sõlmime kliendiga hoolduslepingu, mis tagab kliendile meie teenuse kättesaadavuse, juhutöödega võrreldes soodsamad hinnad ja konkreetsed kokkulepped kohustuste osas, mis meie õlgadele usaldatakse.

Meie standardsed hoolduslepped määratlevad hooldatavad seadmed, aja ja tasu töö eest.

Arendusteenused

Tüüpilised arendustööd sisaldavad näiteks tulemüüri või võrguserveri ülespanekut ja häälestamist, turvalise kaugligipääsu loomist kliendi sisevõrgule VPN lahenduse näol, grupitöö ja/või elektronposti serveri sisseseadmist, kasutaja poolt hallatava ftp-serveri seadistamist või mingi konkreetse (vaba)tarkvara kohandamist kliendi vajadustele vastavaks.

Auditid

Auditeerime arvutivõrkude, internetiserverite ja -teenuste turvalisust, samuti teeme tarkvaraauditi ettevõttes kasutatava tarkvara kohta ja kaardistame olemasoleva infosüsteemi. Audite resultaadiks on raport, kirjalik dokument, mis loetleb auditeeritava objekti olulisimad parameetrid ja annab detailse ülevaate seadme seisukorrast. Auditeid koostame järgnevaid rõhuasetusi silmas pidades:

  • Linux- (ja muude) serverite ja tulemüüride hetkeseisu hindamiseks. Taolised auditid kajastavad konkreetse seadme olulisemaid parameeterid nii riistvara, kui tarkvara osas.
  • Võrguteenuste ligipääsu ja seisukorra hindamiseks. Need auditid kaardistavad teenused, millele on võimalik Interneti või mõne muu võrgu vahendusel ligi pääseda. Objektiks on sel puhul reeglina kas konkreetne server või näiteks kliendi aadressivahemik.
  • Turvaaudit - niinimetatud Penetration Test, mille käigus üritatakse leitud teenuseid kasutades saada süsteemile võimalikult suurte õigustega ligipääs. Audit võib olla konkreetse teenuse keskne (näiteks kliendi avalik veebiteenus) või hõlmata kõiki ligipääsetavaid teenuseid. Kasutatavad vahendid lepitakse kliendiga kokku. Nende hulgas võivad olla näiteks erinevate kasutajanimede ja paroolide proovimine ja tarkvara haavatavuse kontroll, mille käigus tuginetakse erinevatele tarkvaravigade andmebaasidele.

Auditite läbiviimiseks kuluv aeg ja auditite maksumus sõltub konkreetse auditi objektist. Täpsema informatsiooni saamiseks küsige palun pakkumist.

Hooldusteenused

IT on tööriist. Meie hoiame tööriistad tõrkumast. Hooldame vajadusel infosüsteemi kõiki komponente - servereid ja tööjaamu sealjuures.

Arendusteenused

Aeg liigub, areng ei oota. Ainult veerevale kivile ei kasva sammal. Arendusteenuste all peame silmas uute lahenduste juurutamist, et igapäevatöö sujuks mugavamalt, turvalisemalt ja muretumalt.

Auditid

Kas kõik on OK? Aitame sellest aru saada. Audit päädib raportiga - annab ülevaate, toob välja tuvastatud probleemid ja kuidas need kõrvaldada. Olgu tegemist siis tarkvara, arvutivõrgu või kogu infosüsteemiga.

Kontaktandmed

Siidsisalik OÜ

Paldiski mnt 25,
Tallinn 10612,
ESTONIA

Tel: +372 6720356

reg: 10382505